TEKNIKLÖSARE SEDAN 1994

TJÄNSTER


Produktutveckling

Vi hjälper till att utveckla komplexa produkter som ligger i frontlinjen på vad som är möjligt.


Projektledning

Vi projektleder inom all teknisk industri. Tidigare har vi arbetat med komplexa projekt inom flyg-, jordbruks- och processindustri.


Utbildning

Vi håller Hyperagiles kurser i Scrum och vi coachar team och organisationer i ett agilt arbetssätt för att lösa komplexa problem. Att starta agila team är ett av våra expertområden

Oförstörandeprovning

Vi har varit delaktiga i att utveckla och driftsätta ett stort antal system för oförstörande provning inom flyg-, vindkraft- och oljeindustrin.

Test och verifiering

Vi verifierar komplexa produkter, mät- och reglersystem innan de släpps ut på marknaden

Mätsystem

Vi utvecklar sedan starten mät och testsystem, inte minst inom audiomarknaden.

HAR DU FRÅGOR?